Konferencja: Inicjatywy prozdrowotne WOMP Kielce i choroby pokleszczowe - Borelioza

W dniu 7 maja 2019 r., odbyła się konferencja poświęcona Ochronie Zdrowia, a BHP z udziałem Przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach. Prezes Oddziału starachowickiego OSPSBHP Pan Andrzej Lis przywitał serdecznie wszystkich gości, następnie przedstawił program zebrania. Następnie wysłuchaliśmy wystąpienia prelegenta Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy - Kielce, który omówił tematykę "Inicjatywy prozdrowotne realizowane przez WOMP" we współpracy ze Służbami BHP. Natomiast w drugiej części zebrania wysłuchaliśmy wystąpienia Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Oddział Starachowice, który przedstawił tematykę "Choroby pokleszczowe - Bolerioza".