Zebranie członków stowarzyszenia

W dniu 30 czerwca 2021 Członkowie Ogólnopolskiego  Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Starachowicach zebrali się na głosowaniu nad udzieleniem wotum zaufania dla dalszej pracy Zarządu Oddziału w Starachowicach. Ze względu na małą frekwencję członków głosowanie zostało zawieszone i odroczone.