Zarząd

W zarządzie naszego odziału zasiadają: 


 

PREZES
Andrzej Lis
tel. 693 115 121
 

WICEPREZES
Andrzej Karykowski
tel. 608 690 925
 

SEKRETARZ 
Krzysztof Chudyk
tel. 602 582 489

 

SKARBNIK 
Iwona Kołba
tel. 695 322 681

 

 CZŁONEK ZARZĄDU 
Krzysztof Magdziarz
tel. 608 441 089

 

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
Ewa Grudziecka
tel. 601 969 223

 

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
Bożena Łuczkiewicz
tel. 728 120 502

 

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
Maciej Dąbrowski
tel. 698 957 504

 

PRZEWODNICZĄCY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
Jerzy Lipiec
tel. 600 256 102

 

PRZEWODNICZĄCY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
Mirosława Krzemińska
tel. 696 013 174

 

CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
Andrzej Praszyński
tel. 604 932 838