Wywiad z Prezesem Zarządu OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ODDZIAŁ W STARACHOWICACH

Głosy z Polski

 

Rozmowa z Andrzejem Lisem, prezesem Zarządu Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w StarachowicachPaulina Kaca: Jak scharakteryzowałaby pan oddział starachowicki? Jakie są wasze typowe formy pracy? Andrzej Lis: W 2018 r. obchodziliśmy piętnastolecie naszej działalności. Oddział zrzesza obecnie 26 członków z powiatu ostrowieckiego, skarżyskiego i starachowickiego. Głównym zadaniem stowarzyszenia jest dążenie do poprawy warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników (a przy tym podwyższenia rangi służby bhp) poprzez: doradztwo, konsultacje z pracodawcami i kontrolę warunków pracy, szkolenia w zakresie bhp i pierwszej pomocy oraz wykonywanie obowiązującej w zakładach pracy dokumentacji dotyczącej bhp i ochrony przeciwpożarowej. Aby osiągać wytyczone cele, prowadzimy dokształcanie naszych członków poprzez uczestnictwo w szkoleniach, naradach i konferencjach poświęconych tematyce bezpieczeństwa pracy oraz spotkania integracyjne i wymianę doświadczeń. Współpracujemy z PIP, PIS, WOMP, CIOP, jak również z sąsiednimi oddziałami stowarzyszenia – w Kielcach i Radomiu. Zwiedzamy zakłady pracy, w których bezpieczeństwo pracy jest na wysokim poziomie, aby promować podpatrzone tam dobre praktyki. Uczestniczymy też w działaniach organizowanych przez Zarząd Główny OSPSBHP. Naszą wiedzę i doświadczenie przenosimy do szkół promując wśród uczniów zagadnienia bezpieczeństwa, organizując pogadanki oraz konkursy. Reasumując: misją służby bhp jest dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników (ograniczanie wypadków przy pracy). Podstawą działań w tym zakresie musi być wspólny cel i zaangażowanie pracowników, pracodawców oraz służby bhp. Z jakimi największymi problemami pana zdaniem mierzy się obecnie służba bhp? Zdecydowanie największym i najczęściej występującym problemem są konflikty między służbą bhp a pracodawcą. Behapowiec często znajduje się między młotem a kowadłem, gdyż z jednej strony posiada wiedzę i świadomość potrzeby wykonania wielu zadań, a z drugiej pracodawcy patrzą niechętnie na konieczność poniesienia dodatkowych wydatków czy przeprowadzenia obowiązkowych szkoleń lub konsultacji w czasie pracy. Oczywiście są firmy, w których bezpieczeństwo pracowników traktowane jest jak coś normalnego i bezdyskusyjnego, ale są też pracodawcy, którzy absolutnie nie rozumieją tematu. Zwłaszcza w zakładach pracy, w których zagrożenie wypadkami jest niewielkie. Przyczyną jest najczęściej brak u pracodawców należytej wiedzy z zakresu bhp. Na ogół trudno jest namówić całą kadrę kierowniczą firmy, nie mówiąc już o właścicielu, na trwające przecież aż dwa dni szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Innym problemem są zmiany wprowadzone w Kodeksie pracy. Od początku 2019 r. uległy ograniczeniu obowiązki pracodawcy w zakresie bhp. Pracodawcy zakwalifikowani do grupy działalności, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, nie muszą już przeprowadzać szkolenia okresowego bhp dla pracowników administracyjno-biurowych. A jak wynika z art. 237 kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić pracowników do pracy, do której wykonywania nie posiadają oni wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. W tym kontekście podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest jednak zapewnienie zatrudnionym pracownikom okresowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Plany na rok 2020. W planie zarządu oddziału w Starachowicach na ten rok znalazły się m.in.: organizowanie corocznych zebrań przedświątecznych oraz regularnych posiedzeń zarządu, a także zebrań ogólnych członków oddziału, połączonych z praktycznymi warsztatami, organizowanie szkoleń dla członków oddziału w zakresie prawa pracy, kontynuacja współpracy z PIP, Sanepidem, ZUS, Zarządem Głównym stowarzyszenia oraz sąsiednimi oddziałami. Ponadto planujemy organizację obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy przypadającego na 28 kwietnia, połączonych ze zwiedzaniem zakładu MAN. Oddział będzie również dokładał wszelkich starań, by pozyskać nowych członków oraz promować stowarzyszenie – poprzez udział w targach, organizację wydarzeń integracyjnych oraz dążenie do rozwijania nowych form pracy