Wieczerza wigilijna 2019

Stało się już tradycją, że jak co roku nasz Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Starachowicach zorganizował wieczerzę wigilijną w Opactwie Cystersów w Wąchocku, która odbyła się 13 grudnia 2019r.Przed wieczerzą wigilijną odbyła się Msza Św. w kościele św. Floriana w intencji Pracowników Służby BHP i byłych członków, którzy odeszli śp. Piotr Paweł Chudyk  i śp. Józef Wójcik.

Po Mszy Św. Wszystkich zaproszonych gości powitał Andrzej Lis – prezes oddziału starachowickiego, który złożył podziękowania za przybycie wszystkim uczestnikom na uroczystą wieczerzę wigilijną. 

W wigilii udział wzięli czcigodni goście:

Ojciec Opat Eugeniusz Augustyn – Gospodarz Klasztoru,

Ksiądz dr Rafał Dudała – wykładowca Seminarium Duchownego w Kielcach,

Pani Poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek,

Pan Adam Derza - Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach,

Pan dr Józef Witczak – Z-ca Prezesa ZG OSPS BHP,

Przedstawicieli PPIS w Starachowicach w osobach Pani Olgi Otrębowskiej,

Pani Anny Bujnowskiej – Przewodniczącej Związku Zawodowego „Budowlani” Regionu Świętokrzyskiego.

Oprócz tego uczestnikami wigilii byli:

przedstawiciele OSPSBHP Oddział W-wa Centrum na czele z Panią Prezes Jolantą Olejko,

przedstawiciele Radom na czele z z-cą Prezesa Panem dr Józefem Witczakiem,

przedstawiciele OSPSBHP Odział Sieradz na czele z z-cą Prezesa Panią Agnieszką Szubert,

przedstawiciele  Oddział Kielce na czele z Prezesem Panią Kamilą Pękalską,

przedstawiciele OSPSBHP Oddział Lublin na czele z Panią Alicją Gryglicką

członków OSPSBHP Oddział Starachowice.

W trakcie wieczerzy wigilijnej Prezes Oddziału starachowickiego Pan Andrzej Lis zaprezentował w skrócie jakie zadania i cele zapisane są w statucie  stowarzyszenia i charakter naszej działalności.

Oddział w Starachowicach zrzesza 30 specjalistów służby bhp z powiatu Ostrowieckiego, Skarżyskiego i Starachowickiego.

W roku ubiegłym obchodziliśmy 15 lecie naszej działalności.

Głównym zadaniem stowarzyszenia jest dążenie do poprawy warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników, podwyższenia rangi służby bhp poprzez: doradztwo, konsultacje z pracodawcami i kontrolę warunków pracy, poprzez szkolenia w zakresie bhp i pierwszej pomocy oraz wykonywanie obowiązującej w zakładach pracy dokumentacji dotyczącej bhp i ochrony przeciwpożarowej.

Aby osiągać wytyczone cele prowadzimy także dokształcanie naszych członków poprzez organizowanie i uczestnictwo w szkoleniach, naradach i konferencjach poświęconych tematyce bezpieczeństwa pracy.

Współpracujemy w tym zakresie  z PIP, PIS, WOMP  CIOP jak również z sąsiednimi oddziałami jak Kielce, Radom poprzez organizowanie konferencji, spotkania integracyjne  na zasadzie wymiany doświadczeń..

Mam nadzieję, że również w przyszłości będziemy realizować te założenia we współpracy ze wszystkimi  podmiotami zainteresowanymi dalszą poprawą stanu bhp.

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok

Żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądajmy w przyszłość.

Przeżyjmy niepowtarzalne świąteczne chwile w pokoju i wzajemnej rodzinnej bliskości.