Pandemia COVID jako czynnik stresowy w srodowisku pracy

Członkowie Ogólnopolskiego  Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Starachowicach zebrali się w dniu 27 sierpnia 2021 na zebraniu roboczym w którym również uczestniczyła Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach pani Kamila Pawłowska .

Pani inspektor Kamila Pawłowska na zaproszenie Zarządu Oddziału w Starachowicach przeprowadziła szkolenie  dla członków   pt "Pandemia COVID 19 jako czynnik stresowy w środowisku pracy - nowe zagrożenia psychospołeczne i sposoby radzenia sobie z nimi"  Szkolenie to odbyło się w ramach realizacji programu prewencyjnego Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.

Serdeczne Podziękowania dla pani inspektor Kamili Pawłowskiej.