O nas w miesięczniku ATEST - OCHRONA PRACY

W wydaniu 4/2020 miesięcznika ATEST - OCHRONA PRACY w artykule Głosy z Polski, opublikowano artyukuł z Prezesem naszego oddziału.Rozmowa z Andrzejem Lisem, prezesem Zarządu Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Starachowicach

Paulina Kaca: Jak scharakteryzowałby pan oddział starachowicki? Jakie są wasze typowe formy pracy?

Andrzej Lis: W 2018 r. obchodziliśmy piętnastolecie naszej działalności. Oddział zrzesza obecnie 26 członków z powiatu ostrowieckiego, skarżyskiego i starachowickiego. Głównym zadaniem stowarzyszenia jest dążenie do poprawy warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników (a przy tym podwyższenia rangi służby bhp) poprzez: doradztwo, konsultacje z pracodawcami i kontrolę warunków pracy, szkolenia w zakresie bhp i pierwszej pomocy oraz wykonywanie obowiązującej w zakładach pracy dokumentacji dotyczącej bhp i ochrony przeciwpożarowej. Aby osiągać wytyczone cele, prowadzimy dokształcanie naszych członków poprzez uczestnictwo w szkoleniach, naradach i konferencjach poświęconych tematyce bezpieczeństwa pracy oraz organizujemy spotkania integracyjne, podczas których uczestnicy mają okazję wymieniać się doświadczeniami. Współpracujemy z PIP, PIS, WOMP, CIOP, jak również z sąsiednimi oddziałami stowarzyszenia - w Kielcach i Radomiu. Zwiedzamy zakłady pracy, w których bezpieczeństwo pracy jest na wysokim poziomie, aby promować podpatrzone tam dobre praktyki. Uczestniczymy też w działaniach organizowanych przez Zarząd Główny OSPSBHP. Naszą wiedzę i doświadczenie przenosimy do szkół promując wśród uczniów zagadnienia bezpieczeństwa, organizując pogadanki oraz konkursy.

Cała rozmowa z Andrzejem Lisem w ATEŚCIE nr 4/2020 link: https://www.atest.com.pl/info,sps?&stowarzyszenie=ospsbhp&oddzial=020