O nas Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP 

Oddział w Starachowicach

ul. Radomska 25

27-200 Starachowice

KRS 0000340234, REGON  260340668, NIP 6641969407

 

Liczba członków oddziału: 26 osób

 

 Zarząd Oddziału:

 

Andrzej Lis - Prezes

tel. 693 - 115 - 121

e-mail: a.lisosrodekbhp@gmail.com

 

Andrzej Karykowski  – Wiceprezes

tel. 608 - 690 - 925

e-mail: bhp@mzk-starachowice.pl

 

Data ostatnich wyborów władz oddziału:  11.04.2019r.

 

Krzysztof Chudyk – Sekretarz

tel. 668 - 316 - 753

e-mail:

 

Iwona Kołba – Skarbnik

tel. 695 - 322 - 681

e-mail: iwona_hk@interia.pl