Kontakt

Oddział w Starachowicach

27-200 Starachowice 

ul. Radomska 53 

starachowice@ospsbhp.pl 

http://starachowice.ospsbhp.pl/ 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP 

Oddział w Starachowicach

ul. Radomska 25

27-200 Starachowice

 

starachowice@ospsbhp.pl 

http://starachowice.ospsbhp.pl/