Kontakt

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP 

Oddział w Starachowicach

ul. Radomska 53 (budynek MZK, dział BHP), 27-200 Starachowice

KRS 0000340234, Regon  260340668, NIP 664-196-94-07

Bank Spółdzielczy Starachowice: 59 8518 0006 2001 0005 3426 0001

http://starachowice.ospsbhp.pl  e-mail: starachowice@ospsbhp.eu

 

Andrzej Karykowski - Prezes

tel. 608 - 690 - 925

e-mail: bhp@mzk-starachowice.pl

 

Andrzej Lis  – Wiceprezes

tel. 693 - 115 - 121

e-mail: a.lisosrodekbhp@gmail.com

 

Bożena Łuczkiewicz  Wiceprezes

tel. 728 - 120 - 502

e-mail: luczkiewiczb@pwik.starachowice.pl

 

Paweł Strzelec – Sekretarz

tel. 660 - 791 - 880

e-mail: starachowice@ospsbhp.eu

 

Marta Kosiarska – Skarbnik

tel. 603 - 558 - 299

e-mail: marta-kosiarska@wp.pl