Konferencja w Parku Etnograficznym w Tokarni „Świadoma i bezpieczna praca na wysokości”

W dniu 25 maja br. z okazji 15-lecia istnienia oddziałów starachowickiego i kieleckiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP, zorganizowana został konferencja na temat świadomej i bezpiecznej pracy na wysokości. Wydarzenie odbyło się w pięknej scenografii na terenie parku etnograficznego muzeum wsi kieleckiej w Tokarni w sercu gór świętokrzyskich.Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wiesław Łyszczek - Główny Inspektor Pracy, Janusz Czyż - Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach, Anna Bujnowska – Przewodnicząca Okręgu Świętokrzyskiego Związku Zawodowego Budowlani oraz członkowie stowarzyszenia z oddziału kieleckiego, lubelskiego, radomskiego, warszawskiego, sieradzkiego oraz starachowickiego.

Część merytoryczną konferencji, rozpoczęła prelekcja Tomasza Barańskiego - inspektora OIP Kielce, na temat wypadków przy pracy oraz upadków z wysokości. Przedstawił on statystyki z których wynika, że ponad 70% wypadków śmiertelnych przy pracy do jakich dochodzi na budowach, stanowią upadki z wysokości. W roku ubiegłym wskutek upadku z wysokości poszkodowanych zostało 6355 osób, w tym w budownictwie – 1127 osób. Najczęstszą przyczyną wypadków jest brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające oraz niewykonanie zabezpieczeń przed upadkami z dachów i stropów, ciągów komunikacyjnych, pomostów i rusztowań. Do wypadków prowadził często nieodpowiedni stan wykonanych zabezpieczeń - konstrukcja, wytrzymałość i usytuowanie względem stref niebezpiecznych, brak wypełnienia przestrzeni w połowie wysokości, między poziomem krawędzi stropu a poręczą, nieodpowiednia wytrzymałość balustrad, pokryw i innych zabezpieczeń otworów technologicznych oraz świetlików dachowych.

W drugim wystąpieniu Jacek Sosnowski, doradca techniczny firmy PROTEKT – wiodącego producenta sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, zademonstrował zasady prawidłowego zastosowania oraz użytkowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz prawidłowego usytuowania punktów kotwiczenia. Ogromne znaczenie ma zarówno odpowiedni dobór sprzętu zabezpieczającego do wykonywanej pracy, sposób jego montażu, jak również dopasowanie, zakładanie oraz ocena stanu technicznego środków ochrony indywidualnej. W szerokiej gamie produktów firmy PROTEKT, znajdziemy zarówno składniki indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości (szelki bezpieczeństwa, amortyzatory bezpieczeństwa, linki bezpieczeństwa), jak również stałe systemy asekuracyjne.

Konferencję podsumował Paweł Strzelec członek sieci ekspertów ds. bhp CIOP – PIB, przedstawiając nowe zasady dofinansowania przedsiębiorców z ZUS na poprawę bhp. W 2018 Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ogłosi pierwszy konkurs dla pracodawców, który zmienia dotychczas obowiązujące zasady działania programu. Do tej pory wnioski były rozpatrywane w kolejności zgłoszeń, a na ocenę projektu trzeba było czekać nawet kilkanaście miesięcy. Aktualnie wnioski o dofinansowanie, będą rozpatrywane w ramach procedury konkursowej. Jeśli chodzi o zakres na jaki możemy uzyskać dofinansowanie z ZUS na BHP w 2018 roku, to nie uległo zmianie i nadal jest wiele możliwych działań poprawiających bezpieczeństwo, w tym również na zabezpieczenie pracowników wykonujących prace na wysokości.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzania wraz z przewodnikiem terenu skansenu, obejmującego 65 hektarów, na którym obecnie znajduje się, aż 80 obiektów. Park etnograficzny odtwarza typowy układ osadniczy wiosek z różnych subregionów kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej.

Po konferencji, organizatorzy przygotowali dla uczestników biesiadę przy muzyce z DJ.