Wigilia w klasztorze Cystersów w Wąchocku

2017-02-26

Stało się już tradycją, że jak co roku nasz oddział organizuje wieczerzę wigilijną w Opactwie Cystersów w Wąchocku.

W wigilii udział wzięli: Agata Wojtyszek – wojewoda świętokrzyski, Janusz Czyż – okręgowy inspektor pracy, Tomasz Staniec – zastępca okręgowego inspektora pracy, Eugeniusz Augustyn – opat i Wincenty Polek – przeor z opactwa cystersów,  Jarosław Samela - burmistrz miasta Wąchock oraz członkowie stowarzyszenia z oddziału koneckiego, kieleckiego, lubelskiego, radomskiego, warszawskiego, sieradzkiego  oraz starachowickiego.  Zaszczycili nas swoją obecnością członkowie zarządu głównego, wiceprezes Marek Nościusz oraz sekretarz Beata Kaczmarek. 

Zaproszonych gości powitał Andrzej Karykowski – prezes oddziału starachowickiego. Złożył on podziękowania za przybycie i zaprosił do wzięcia udziału w zwiedzaniu opactwa, udziału we mszy świętej oraz uroczystej wieczerzy wigilijnej. 

Pierwszą częścią naszej wizyty było zwiedzanie opactwa pod opieką przewodnika. Uczestnicy obejrzeli klasztorne muzeum, grób partyzanta Jana Piwnika „Ponurego”, krużganki, kapitularz, karcer, fraternię, wirydarz, refektarz oraz romański kościół.

Drugą częścią wizyty w opactwie cystersów była msza święta w kościele św. Floriana w intencji pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Po mszy uczestnicy zasiedli do wspólnej wieczerzy wigilijnej w reflektarzu klasztornym z XII wieku. Na stole pojawiły się dania cysterskie wykonane i podawane przez Braci zakonnych.  Czas spożywania kolacji był uprzyjemniony rodzinną atmosferą oraz wspólnym śpiewem kolęd przy asyście akompaniamentu - honorowego sołtysa wąchocka Marka Samsonowskiego oraz barda Artura Bińka. 

W czasie wieczerzy okręgowy inspektor pracy Janusz Czyż oraz jego zastępca Tomasz Staniec wręczyli podziękowania za owocną współpracę w propagowaniu idei bezpiecznej pracy oraz podejmowaniu działań na rzecz ochrony zdrowia i życia pracowników naszym kolegom Pawłowi Chudyk i Pawłowi Strzelec.

Sekretarz oddziału